Att vara personlig fadder

På Kerrys Joy World har vi ett sponsorsystem där du kan bli fadder för ett av barnen på barnhemmet. Fadderskapet betyder att du betalar en månads- eller årsavgift som direkt går till barnets skolavgift. Du betalar till ett konto i Sverige och vi ombesörjer att pengarna kontinuerligt kommer ner till barnhemmet.

Fadderskap

Du kan välja att brevväxla med barnet och på så vis få mer personlig kontakt med det.  Fadder åt barnet kan du vara så länge barnet vistas på barnhemmet. Naturligtvis kan du avsluta ditt fadderskap om du inte längre har möjlighet att fortsätta. Då söker vi en ny fadder till barnet.

Vad kostar det att vara fadder?
Skolavgiften är beroende på vilken årskurs barnet går  i skolan.

  • För barn i årskurserna 1-4 är avgiften 200 kronor per månad, 600 kronor per kvartal eller 2.400 kronor per år
  • För årskurserna 5-8 är avgiften 230 kronor per mån, 690 kronor per kvartal eller 2.760 kronor per år.
  • För gymnasieskolan varierar skolavgiften något beroende på vilken skola barnet går på. Oftast är det internatskola när det gäller gymnasiet och då blir förstås avgiften högre än vad den är i grundskolan. Ungefärlig avgift är 430 kronor per månad, 1.290 kronor per kvartal eller 5.160 kronor per år.

Som fadder väljer du om du vill betala hela årsavgiften på en gång,  dela upp den månadsvis eller kvartalsvis. Flera barn har två faddrar och då betalar man hälften av de summor som vi angivit.

Bankgiro nr: 466-8398.

Vår tanke är att ”Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”.

Varenda krona som skänks går direkt till barnhemmet utan någon som helst administrativ kostnad.