Kerrys joy world är ett barnhem i Mombasa för närmare 30 övergivna och föräldralösa barn,  6 – 18 år, och  en skola där man tar emot drygt 200 barn, 3 – 18 år,  från samhället utanför verksamheten.

Barnhem / Skola

Målet för barnhemmet och skolans verksamheter är att hjälpa dessa barn genom att ge dem utbildning och annan kompetens,  för att få dem att förvärva mänsklig värdighet och få självförtroende i framtiden.  Detta i sin tur ger dem möjlighet att senare i livet få arbete och att bidra till den gemensamma utvecklingen i landet.